אנשי בוקר - פודקאסט - להפגש מחדש עם התפילה
אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת שים שלום

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת שים שלום

April 4, 2021

ברכת השלום – הברכה התשעה עשר – שני יהודים שלוש דעות – בשביל מה זה טוב, איך זה קשור לשלום שאומרים אחד לשני, לסוף תפילת עמידה ולסיפור שלנו בעבודת ה'

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת מודים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת מודים

April 4, 2021

ברכת מודים – הברכה השמונה עשר –  איך מודים מכל הלב, איך זה קשור למאה ברכות בכל יום, ולמה לעתיד לבוא כל התפילות יתבטלו חוץ מההודאה + סיפור על הרב אלישיב זצ"ל

אנשי בוקר -תפילת עמידה - ברכת רצה

אנשי בוקר -תפילת עמידה - ברכת רצה

April 4, 2021

ברכת רצה – הברכה השבעה עשר – למה היא בכלל ברכת הודאה? על איזו עבודה אנו מבקשים גם בזמן החורבן? ואיך פוקחים את העינים ורואים גאולה?

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת שמע קולנו

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת שמע קולנו

April 4, 2021

ברכת שמע קולנו – הברכה הששה עשרה – האם זאת ברכה שעובדת כמו קו מאסף, או שיש לה גם בקשה מיוחדת שעומדת בפני עצמה, ואיך זה קשור לכל הסיפור והקשר שלנו לתפילה ולהקב"ה

אנשי בוקר -תפילת עמידה - ברכת צמח דוד

אנשי בוקר -תפילת עמידה - ברכת צמח דוד

April 4, 2021

ברכת הישועה – הברכה החמשה עשר – למה הישועה היא צמח, האם הציפייה לישועה גדולה מהישועה בעצמה, איך מצפים על-אמת ואיך זה קשור לישועתו של הקב"ה כביכול

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת ירושלים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת ירושלים

April 4, 2021

ברכת ירושלים – הברכה היד – למה ה' תמיד בונה את ירושלים, בנין עולם, איך זה קשור למשיח בן יוסף וכסא דוד ואיך כל אחד מאיתנו בונה בעצמו גם את ירושלים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הצדיקים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הצדיקים

April 4, 2021

ברכת הצדיקים – הברכה השלושה עשר – למה צדיקים צריכים ברכה, איזה משען ובטחון אנחנו צריכים באמצע תהליך הגאולה, ואיך זה קשור אלינו ולדמות דיוקנו של יוסף הצדיק שנמצאת בכל אחד מאתנו בעבודת ה' שבכל יום

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת המינים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת המינים

April 4, 2021

ברכת המינים – הברכה השנים עשר – מי הם כל המינים והמלשינים האלה, למה ומתי תיקנו עליהם ברכה במיוחד, ואיך זה פוגש אותנו בעבודת ה' כל יום + סיפור יפה על הרב שטיינזאלץ

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת המשפט

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת המשפט

April 4, 2021

ברכת המשפט – הברכה העשתי עשר – על איזה שופטים ויועצים אנחנו מדברים ואיך זה קשור אלינו ביומיום, איך מעלימים יגון, אנחה ועצבות בחיים, ולמה דווקא בברכה הזאת מוזכרת מלכות ה'

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קיבוץ גלויות

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קיבוץ גלויות

April 4, 2021

ברכת קיבוץ גלויות – הברכה העשירית – איך יודעים שזאת גאולה, איך מפתחים את היכולת להקשיב אל השופר שקורא לחירות, ואיך מצליחים לקבץ נדחים מהעולם ובתוכנו. ואיזה פלא שזה בדיוק בשבוע שפולארד בא ארצה!

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת השנים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת השנים

April 4, 2021

ברכת השנים – הברכה התשיעית – איך פרנסה מביאה אותנו לקשר יומיומי וישיר עם הקב"ה, למה זה קשור דווקא למרחב של מקום וזמן, איך זה פותח פתח לגאולת ישראל ולמה זה קשור למפקיעי שערים

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הרפואה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הרפואה

April 4, 2021

ברכת הרפואה – הברכה השמינית – איך מבקשים על רפואה, בנפש ובגוף, איך מקבלים נכון את שפע ברכת החיים ולמה זה דווקא ברכה לחולי ישראל. 

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הגאולה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הגאולה

April 4, 2021

ברכת הגאולה – הברכה השביעית – איך נגאלים, למה יש צרות, כאב ומלחמות ואיך זה קשור למהות של תפילה, וליכולת שלנו לגדול, לצמוח ולהתקדם

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הסליחה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הסליחה

April 4, 2021

ברכת הסליחה – הברכה השישית – מה יוחדה לסליחה ברכה ולא צורפה לברכת התשובה, איך פותחים את הלב לבקש סליחה ולסלוח ואיך זה קשור לאמון של ה' בנו

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת התשובה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת התשובה

April 4, 2021

ברכת התשובה – הברכה החמישית – לאן אנחנו מבקשים לשוב, איך זה קשור לתורה ובכלל לגישה שלנו בעבודת ה' בחיים, והאם אפשר להתפלל על מישהו אחר שיחזור בתשובה.

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הדעת

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת הדעת

February 2, 2021

ברכת הדעת - ברכת הבקשה הראשונה אחרי ברכות השבח -

למה אנחנו מתחילים לבקש על הדעת? איך זה קשור למוצ"ש? לברכות השבח והבקשה, וליכולת שלנו להיות מחוברים באופן כללי?

 

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קדושה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קדושה

January 22, 2021

הברכה השלישי בתפילת עמידה – ברכת אתה קדוש, בה קודם שמתחילים את ברכות הבקשה – נזכרים שה' הוא אינסופי, ועליון מכל תיאור שניתן לו, ואולי דווקא בשל כך אנו מבקשים לבקש, להתחבר ולהתקדש

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת גבורות

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת גבורות

January 18, 2021

הברכה השניה בתפילת עמידה – למה תחיית המתים פותחת את התפילה, איך זה קשור לגשמים (הברוכים!), לצמיחת הישועה, ולנו – בכל יום

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת אבות

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת אבות

January 17, 2021

הברכה הראשונה בתפילת עמידה - שבה יש בעיקר לכוון
למה אנחנו מתחילים דווקא באבות, ואיך זה עוזר לנו להתחבר לזהות שלנו ולעניין של התפילה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ד’ שפתי תפתח

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ד’ שפתי תפתח

January 12, 2021

פתיחת מחזור הלימוד על תפילת עמידה

לשים לב למלים (ואולי גם נשים לב לביטוי הזה בעצמו: כששמים לב למלה – המלה מקבלת חיים משלה, יש לה לב, שדופק ופועם ומחייה) ולפגוש אותן מחדש

אנשי בוקר - מפגש סיכום - ברכות השחר

אנשי בוקר - מפגש סיכום - ברכות השחר

December 31, 2020

ברכות השחר - עברנו הרבה דרך יחד - בא ניזכר בכל המסלול: מהמשמעות של הרגעים הראשונים של היום, דרך המלים הראשונות, הפעולות והתודעה שהברכות הולכות ובונות אותנו לקראת היום החדש. נשארו רק ברכות התורה

אנשי בוקר - מפגש כג - ברכות התורה

אנשי בוקר - מפגש כג - ברכות התורה

December 31, 2020

ברכות התורה - בניגוד לברכת המצוות הקלאסית אנו מברכים על מצוות התורה לא פחות משלוש ברכות. מה המטרה של ברכה ואיך זה בונה אותנו לקראת קבלת התורה שבכל יום?

אנשי בוקר - מפגש כב - הגומל חסדים טובים

אנשי בוקר - מפגש כב - הגומל חסדים טובים

December 31, 2020

הגומל חסדים טובים - וכי יש חסדים שאינם טובים? ולמה דווקא חתימה זו היא פסגת ברכות השחר וההכנה ליום החדש?

אנשי בוקר - מפגש כא - המעביר חבלי שינה

אנשי בוקר - מפגש כא - המעביר חבלי שינה

December 31, 2020

המעביר חבלי שינה - למה בכלל צריך לישון? למה יש לילה? ולמה גם שינה וגם תנומה? גם עפעפיים וגם עיניים? ולאן אנחנו מתקדמים מכאן?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App