אנשי בוקר - פודקאסט - להפגש מחדש עם התפילה
אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קדושה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת קדושה

January 22, 2021

הברכה השלישי בתפילת עמידה – ברכת אתה קדוש, בה קודם שמתחילים את ברכות הבקשה – נזכרים שה' הוא אינסופי, ועליון מכל תיאור שניתן לו, ואולי דווקא בשל כך אנו מבקשים לבקש, להתחבר ולהתקדש

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת גבורות

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת גבורות

January 18, 2021

הברכה השניה בתפילת עמידה – למה תחיית המתים פותחת את התפילה, איך זה קשור לגשמים (הברוכים!), לצמיחת הישועה, ולנו – בכל יום

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת אבות

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ברכת אבות

January 17, 2021

הברכה הראשונה בתפילת עמידה - שבה יש בעיקר לכוון
למה אנחנו מתחילים דווקא באבות, ואיך זה עוזר לנו להתחבר לזהות שלנו ולעניין של התפילה

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ד’ שפתי תפתח

אנשי בוקר - תפילת עמידה - ד’ שפתי תפתח

January 12, 2021

פתיחת מחזור הלימוד על תפילת עמידה

לשים לב למלים (ואולי גם נשים לב לביטוי הזה בעצמו: כששמים לב למלה – המלה מקבלת חיים משלה, יש לה לב, שדופק ופועם ומחייה) ולפגוש אותן מחדש

אנשי בוקר - מפגש סיכום - ברכות השחר

אנשי בוקר - מפגש סיכום - ברכות השחר

December 31, 2020

ברכות השחר - עברנו הרבה דרך יחד - בא ניזכר בכל המסלול: מהמשמעות של הרגעים הראשונים של היום, דרך המלים הראשונות, הפעולות והתודעה שהברכות הולכות ובונות אותנו לקראת היום החדש. נשארו רק ברכות התורה

אנשי בוקר - מפגש כג - ברכות התורה

אנשי בוקר - מפגש כג - ברכות התורה

December 31, 2020

ברכות התורה - בניגוד לברכת המצוות הקלאסית אנו מברכים על מצוות התורה לא פחות משלוש ברכות. מה המטרה של ברכה ואיך זה בונה אותנו לקראת קבלת התורה שבכל יום?

אנשי בוקר - מפגש כב - הגומל חסדים טובים

אנשי בוקר - מפגש כב - הגומל חסדים טובים

December 31, 2020

הגומל חסדים טובים - וכי יש חסדים שאינם טובים? ולמה דווקא חתימה זו היא פסגת ברכות השחר וההכנה ליום החדש?

אנשי בוקר - מפגש כא - המעביר חבלי שינה

אנשי בוקר - מפגש כא - המעביר חבלי שינה

December 31, 2020

המעביר חבלי שינה - למה בכלל צריך לישון? למה יש לילה? ולמה גם שינה וגם תנומה? גם עפעפיים וגם עיניים? ולאן אנחנו מתקדמים מכאן?

אנשי בוקר - מפגש כ - שלא עשני אשה - שעשני כרצונו

אנשי בוקר - מפגש כ - שלא עשני אשה - שעשני כרצונו

December 31, 2020

שלא עשני אשה או שעשני כרצונו: אז מה באמת עדיף להיות? ולמה בכלל מברכים על זה כל בוקר מחדש, שיברכו בבר/ת מצווה וזהו? ואיך זה קשור ממש ממש לחובת האדם בעולמו ליום הקרוב?

אנשי בוקר - מפגש יט - שלא עשני עבד

אנשי בוקר - מפגש יט - שלא עשני עבד

December 31, 2020

שלא עשני עבד - איזה עבדים יש במאה עשרים ואחת? האם שרנסקי בירך את הברכה כשהוא היה בצינוק בברית המועצות? ואיך אנחנו נעשים בני חורין ביום הקרוב, אבל באמת?

אנשי בוקר - מפגש יח - שלא עשני גוי

אנשי בוקר - מפגש יח - שלא עשני גוי

December 31, 2020

שלא עשני גוי - למה כל כך חשוב להודות כל יום מחדש שאיננו גויים? והרי יש גם חסידי אומות העולם ואברהם נעשה ל"גוי גדול"? ואיך זה מחבר אותנו לנשמה הכללית שלנו לפני היום החדש?

אנשי בוקר - מפגש יז - עוטר ישראל בתפארה

אנשי בוקר - מפגש יז - עוטר ישראל בתפארה

December 31, 2020

עוטר ישראל בתפארה - באיזה תפארת ה' מעטרנו בכל בוקר? מה זה מחייב אותנו, ואיך זה קשור לתפילין של ראש ולתודעה שטמונה בהם? ואיך זה בונה בנו עוד קומה לקראת היום החדש?

אנשי בוקר - מפגש טז - אוזר ישראל בגבורה

אנשי בוקר - מפגש טז - אוזר ישראל בגבורה

December 31, 2020

אוזר ישראל בגבורה - איזה גבורה מאפיינת את העם היהודי? למה זה קשור לגארטעל? ולמה זאת הברכה הראשונה שנאמר בה "ישראל"? ואיך זה בונה בנו עוד קומה לקראת היום החדש?

אנשי בוקר - מפגש טו - שעשה לי כל צרכי

אנשי בוקר - מפגש טו - שעשה לי כל צרכי

December 31, 2020

שעשה לי כל צרכי - האם אני באמת מרגיש שיש לי את כל צרכי בעולם? ואיך זה בכלל קשור לנעליים, וליכולת שלנו לשמוח בחלקנו (ובחלקיותנו!)

אנשי בוקר - מפגש יד -המכין מצעדי גבר

אנשי בוקר - מפגש יד -המכין מצעדי גבר

December 31, 2020

המכין מצעדי גבר - אז מה באמת היחס בין ההשגחה האלוקית לבחירה האנושית? ומה משמעות הקיום של האדם בעולם, לאן הוא הולך ולמה?

אנשי בוקר - מפגש יג - רוקע הארץ על המים

אנשי בוקר - מפגש יג - רוקע הארץ על המים

December 31, 2020

לרוקע הארץ על המים - כי לעולם חסדו, אם הארץ נרקעה על המים בבריאת העולם למה אנחנו צריכים להודות על זה בכל בוקר מחדש? איך זה קשור ליכולת שלנו לגדול?

אנשי בוקר - מפגש יב - הנותן ליעף כח

אנשי בוקר - מפגש יב - הנותן ליעף כח

December 31, 2020

הנותן ליעף כח - וכך פתאום באמצע תקופת הגאונים מגיעה לה ברכה חדשה לברכות השחר, ואחרי כל הדיונים מכאן ומשם, היא נמצאת בכל הסידורים של עדות ישראל. איך זה קרה? ואיך זה קשור אלינו בכל בוקר ולזה שאנחנו תמיד עייפים?

אנשי בוקר - מפגש יא - מלביש ערומים

אנשי בוקר - מפגש יא - מלביש ערומים

December 31, 2020

מלביש ערומים - אם כל הסיפור של הבגדים הגיע אחרי חטא אדם הראשון למה אנחנו צריכים לברך על הלבושים שלנו? ואיך זה קשור למחלוקת בין מרדכי ואסתר בהנהגת עם ישראל, ולנו בכל בוקר מחדש?

אנשי בוקר - מפגש עשירי - זוקף כפופים

אנשי בוקר - מפגש עשירי - זוקף כפופים

December 31, 2020

זוקף כפופים - למה זקיפת קומה היא זאת שמבדילה את האדם ממדרגת החי? ולמה תמיד כשאנחנו אומרים לעצמנו נשאר עוד חמש דקות במיטה - נשארים הרבה יותר?

אנשי בוקר - מפגש תשיעי - מתיר אסורים

אנשי בוקר - מפגש תשיעי - מתיר אסורים

December 31, 2020

מאיזה בית סוהר אנחנו מבקשים להיחלץ כל בוקר? לאן אנחנו רוצים לצאת ממנו? ואיך אפשר להשתחרר גם ממאסר ההרגל, חוסר האמונה ומחשבות של קטנות?

אנשי בוקר - מפגש שמיני - פוקח עיורים

אנשי בוקר - מפגש שמיני - פוקח עיורים

December 31, 2020

פוקח עיוורים - מה קורה בכל בוקר שעוזר לנו לפקוח את העיניים מחדש? ואיך אפשר להסתכל על דברים בצורה מחודשת בלי להתקע באותה נקודת מבט?

אנשי בוקר - מפגש שביעי - הנותן לשכוי בינה

אנשי בוקר - מפגש שביעי - הנותן לשכוי בינה

December 31, 2020

הנותן לשכוי בינה - האם לתרנגול הארצישראלי יש באמת רמת אינטליגנציה שמצדיקה ברכה מיוחדת על ההבחנה שלו בין יום ולילה? ואיך זה קשור לתודעת השליחות שלנו וליכולת הבחירה שלנו?

אנשי בוקר - מפגש שישי - נשמה שנתת בי

אנשי בוקר - מפגש שישי - נשמה שנתת בי

December 31, 2020

נשמה שנתת בי - למה על הבוקר אנחנו נזכרים בתחיית המתים, איך הנשמה נשמרת בטהרתה, ואיך זה קשור להתחדשות שלנו כל יום מחדש?

אנשי בוקר - מפגש חמישי - אשר יצר

אנשי בוקר - מפגש חמישי - אשר יצר

December 31, 2020

ברכת אשר יצר את האדם בחכמה - למה מכל איברי האדם ויצירתו בחכמה אנו מודים על מערכת העיכול? ולמה היא אחת מהברכות הראשונות של היום?

Play this podcast on Podbean App